Uzman Psikolog Sinem Gül ŞAHİN

Uzman Psikolog Sinem Gül ŞAHİNNADAS PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK


Uzman Klinik Psikolog


Adres

Sıraselviler Caddesi no:24 Safiye Ayla Apartmanı Kat:4 Daire:10 Taksim Beyoğlu / İstanbul


Telefon

0 212 243 94 47


İnternet Sitesi

www.psikologsinemgulsahin.com

Psikoloji eğitimine Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde başladıktan sonra Erasmus bursu kazanarak eğitimimin bir kısmına İtalya'daki Torino Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde devam etti. 

Türkiye'ye geri döndükten sonra 6 ay boyunca cezaevinde ergenlerle yapılan çalışmalarda stajyer psikolog olarak görev yapıp, ergenlerde öfke kontrolü ve damgalanma psikolojisi konulu lisans tezini hazırladı.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında iki yıl boyunca bir özel eğitim merkezinde zihinsel engelli, otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarla çalıştı. 

Sinem Gül Şahin, yüksek lisans tezinde "kişiler arası ilişkilerde bağımlılık kavramı" üzerine çalışarak yurtdışındaki Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeği'nin Türk insanına uyarlanabilmesi için gerekli olan güvenirlik çalışmasını yürüttü.

Bir yandan iş hayatına devam ederken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde ergenlerle yapılan psikiyatrik görüşmelere katılıp, danışanlara Rorschach Kişilik Testi uyguladı. Aynı zaman diliminde fakültenin sosyal psikiyatri bölümündeki yetişkin hastaların seanslarına katılarak antisosyal ilişkiler ve sınır kişilik bozuklukları üzerine gözlem yaptı. 

Ardından özel bir kolejde çalışmaya başladı. İki yıl boyunca çocuk ve ergenlerle çalışıp, ailelerine danışmanlık hizmeti sundu. Bu süreçte aileleri bilgilendirici seminerler düzenleyip, farkındalığı arttırmak adına pratiğin ve egzersizlerin ön planda olduğu ebeveyn atölyeleri düzenledi. Sonrasında ergen ve yetişkin odaklı olarak klinik psikoloji alanında hizmet vermek adına özel bir hastanede çalışmaya başladı.