KONUŞARAK BEYİN AMELİYATI 13 YILDIR PARKİNSON İLE MÜCADELE EDEN HASTAYA UYANIKKEN BEYİN PİLİ TAKILDI

KONUŞARAK BEYİN AMELİYATI 13 YILDIR PARKİNSON İLE MÜCADELE EDEN HASTAYA UYANIKKEN BEYİN PİLİ TAKILDI

Türkiye'de her yıl 11 bin kişiye parkinson tanısı konuluyor.

13 yıldır parkinson ile mücadele eden hastaya uyanıkken beyin pili takıldı.

Doç. Dr. Sabri Aydın: "İlaç tedavisinden fayda göremeyen hastaya beyin pili yerleştirdik. Pilin kullanımı sonrası hastalar yüzde 70'e kadar fayda görebiliyorlar."


Parkinson Hastalığı,  beyinde “dopamin” adını verilen bir maddenin eksikliği ile ortaya çıkıyor.  Bu eksikliğe bağlı olarak hastalarda, (hastadan hastaya değişmek üzere )katılık, titreme, tutukluk, yavaşlık, yüz hatlarında donukluk - “maske yüz” ifadesi,  küçük adımlarla öne eğik olarak yürüme gibi bir takım bulgu ya da bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu hastalığının en tipik belirtilerinden bir tanesi genellikle vücudun bir tarafında ortaya çıkan ve ”para sayar tarzda” diye tarif edebilen ve istirahat halinde ortaya çıkan titreme olarak biliniyor. Titreme her hastada olmayabiliyor. Parkinson hastalığı 60 yaş üzeri görülüyor, Hastaların yüzde 5 ila 10’nda başlangıç yaşı 20 ila 40 yaşları arasında olabiliyor.


Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Uzmanı, Doç. Dr. Barış Topçular, hastalığın yaşlılarda daha sık görüldüğünü vurguluyor. Hastalık çok sık olmasa da genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Hastalık hareketlerde ağırlaşma/yavaşlama ya da ellerde titreme ile kendini gösterebilir. Erken yaşlarda kabızlık, koku almada bozulma ve REM uykusu davranış bozukluğu (kabuslar ve kabuslara çırpınma, yumruk sallama gibi tepkiler verme ile karakterize uyku bozukluğu) bir arada olan bireylerde ileri yaşlarda Parkinson hastalığı görülme olasılığı yüksektir. İleri yaşlar ve erkek cinsiyeti önemli risk faktörleridir. 

 

Doç. Dr. Barış Topçular, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme (özellikle Akdeniz tipi diyet) ile hastalık riskinin anlamlı bir şekilde azaldığını vurguluyor. Topçular, hastalığın erken teşhisinin önemli olduğunu da ifade ediyor.

 

Erken teşhis ile beraber tedavinin erken başlaması hastalığın seyrini olumlu yönde etkiler. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa tedavi sonuçları o derece yüz güldürücü olur. Şişli Florence Nightingale Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sabri Aydın ise derin beyin stimülasyonunun (DBS) Parkinson gibi hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılmasının hastalar için dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

 

“Hareket bozuklukları konusunda tecrübeli bir nörolog tarafından yönlendirilen  başka bir tedavi seçeneği olmayan hastalar genelde iyi cevap verirler. Bir oran vermek istersek hastaların yüzde 70’e kadar fayda gördüğünü söyleyebiliriz. Ameliyatın başarısı için hasta seçimi özellikle önemlidir.  Pil yerleştirilen hastaların çoğu daha az ilaç kullanıyor, ilaca bağlı yan etkiler daha az görülüyor. Doç. Dr. Sabri Aydın, hastaların yaşamlarını daha rahat devam ettirebildiğini kaydediyor.


“Hastalar genel bir ifade ile ilaç aldıklarında en iyi oldukları kadar iyi olurlar. Titremeleri ve katılıkları % 70 oranında düzelir. Daha rahat yemek yer, yatakta daha rahat döner ve harekete daha rahat başlar hale gelirler. Sabah katılıkları azalır. Yardıma daha az ihtiyaç duyarlar. Aldıkları ilaç dozu da düşeceği için ilaca bağlı diskinezi diye adlandırılan istemsiz harekelerde belirgin azalmalar olur.

 

Doç. Dr. Sabri Aydın, 10 yıldır pakinson hastası olan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen Dağıstan Altınkılıç’a da uyanıkken beyin pili yerleştirileceğini belirtiyor.

10 yıldır Parkinson hastası. Ameliyata gönderilme nedeni ilaç tedavisine cevap vermesine rağmen iyi olduğu sürenin giderek azalması ve katılığın artması. İki aşamalı bir ameliyattır. Ameliyatın 1 gün öncesinde hasta hastaneye yatar, gerekli tetkikler yapılır ve özel bir MR çekilir. Ertesi gün hastaya streotaktik başlık takılır ve BT çektirilir. BT ve MR’ın görüntüleri üst üste bindirilerek daha güvenilir bir hedefleme yapılır. Hasta uyanık olarak ameliyata alınır. Sakinleşmesi ve ağrısının olmaması için birtakım ilaçlar verilir. Başın ön tarafına yakın, iki taraflı delikler açılır. Beyin içerisine gönderilen ince kanüller ile beynin haritalaması yapılır ve hücre elektrik aktivitesinin en iyi olduğu bölgeye ucunda metal iletkenler ve içerisinde ince teller olan silikon kablolar yerleştirilir. Aynı işlem diğer tarafa da yapılır ve yaralar kapatılır.  İkinci aşama aynı gün yapılır. Başlık çıkarılır ve hasta genel anestezi alır. Kafaya yerleştirilen kablolar bir ara bağlantı yardımı ile sistemin hepsi cilt altında kalacak şekilde sağ köprücük kemiğinin hemen altına açılana bir cebe yerleştirilir ve ameliyat sonlandırılır.

 

AMELİYATLAR SGK KAPSAMINDA

 

Doç Dr. Sabri Aydın bu ameliyatın yapıldığı kişilerden birinin de 55 yaşındaki Hüseyin Aydın olduğunu ifade ediyor. 55 yaşındaki erkek hasta 13 yıldır Parkinson hastalığı tanısı ile takip ediliyormuş. Ellerde titremesinin artması, vücudun öne doğru bükülmesi ve ilaç iyilik süresinin azalması üzerine ameliyat için yönlendirilmiş. 1 sene önce iki taraflı DBS takılması ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında vücudun öne doğru bükülü duruşu düzeldi. Titremesi ve kısılması tamama yakın düzeldi. Kendi başına ayağa kalkabilir ve ev dışına çıkabilir hale geldi.

Doç. Dr. Sabri Aydın,  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun pilin ve tüm sistemin parasını ödediğini ayrıca bunun yapılacak yenileme ve pil değişimi ameliyatları için de geçerli olduğunu vurguluyor.Paylaş: