MEYVE SEBZELERDE KULLANILAN TARIM İLAÇLARI ÇOCUK KANSERLERİNDE BÜYÜK ROL OYNUYOR

MEYVE SEBZELERDE KULLANILAN TARIM İLAÇLARI ÇOCUK KANSERLERİNDE BÜYÜK ROL OYNUYOR

Türkiye’de yılda 3.500 çocuğa yani yaklaşık her 3 saatte, 1 çocuğa kanser teşhisi konulmakta ve bu rakam nükslerle birlikte 5.000’e ulaşmaktadır. Kanser konusunda bilinç ve doktora ulaşım kolaylaştıkça tedavi başarısı da yıllar içinde yükselmektedir.

Konu ile ilgili bilgi veren KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız:   “Çocukluk çağı kanserlerin çoğu ilk 5 yaşta görülür ve hızlı gelişir. Kemik tümörleri gibi bazı kanser türleri ise 10-15 yaşta daha sıklıkla görülmektedir. Sevindirici olan ise kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğudur” dedi.

Çocukluk çağı kanserlerinin doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülen ve tüm dünyada erişkin vakaları kadar önemli bir sorun olacağını belirten Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız hastalık özelinde önemli açıklamalarda bulundu.

Meyve Ve Sebzelerde Kullanılan Tarım İlaçları, İçecek Suyuna Karışan Nükleer Atıklar,Hormon Tipi Gübreler Kanserojen Madde İçerdikleri İçin Çocuk Kanserlerinde Önemli

Çocuk kanserlerinin oluşumunda genellikle geçirilen bazı virüs enfeksiyonlarının (EBV ve HIV gibi virüsler) bağışıklık sistemini çökerterek ve kansere neden olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında bazı genetik yatkınlıklar da tümör oluşumuna sebep olabilir (Li -Fraumeni sendromu, Beckwith Wiedemann sendromu gibi). En önemlisi ise tarlalarda kullanılan hormon tipi gübreler, sıkılan böcek ilaçları besinlere geçerek kanserojen etkisi yapar.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde her 900 erişkinden biri çocukluk çağı kanseri geçirmiş ve kurtulmuştur.  Yılda 350 bin çocuk (15 yaş

altı) dünyada, yaklaşık 3.500 çocuk ise Türkiye’de yeni tanı alarak kanser tedavisi görmektedir. Dünyada her yıl oluşan kanserlerin %2 ve4’ü 19 yaş altı yaş grubunda gelişmektedir.

Türkiye’de Çocuklarda En Sık Lösemi Sonrasında İse Lenf Bezi Kanserleri Görülmektedir

Türkiye ve dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin % 30’unu lösemiler oluşturur.  Kanser sıklığında ülkemizde ikinci sırada lenf bezi kanserleri (Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfoma) yer almaktadır. Bunları sinir sistemi tümörleri, böbreküstü bezi tümörleri, böbrek tümörleri ve yumuşak doku ve bağ dokusu tümörleri izlemektedir. Çocuk kanserleri genellikle hızlı çoğalan, büyüyen kanserlerdir. Birkaç hafta hatta günler içinde hızla büyüyüp belirgin hale gelirler. Hızlı büyüdükleri için de ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisine (radyoterapi) duyarlıdırlar. Çocuk kanserleri cerrahi, kemoterapi ve gereğinde radyoterapi ile tedavi edilir.

Türkiye’de Çocuk Kanserlerinin Üçte İkisi Tamamen İyileşmektedir

Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu da ayrıca bilinmektedir. Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, bu hastalıklara ilişkin bulgu ve belirtilerin kişiler tarafından bilinmesi, hızla tanıya gidilmesi ve bu hastaların tam teşekküllü Onkoloji merkezlerinde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından tedavilerinin yapılması, hastalıkla mücadelede başarıya ulaşılabilme açısından oldukça önem arz etmektedir.   

 

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır.

Aile Evi Hakkında:

2012 Mart ayında düzenlenen kampanyalar ve İstanbul Valiliğinin destekleri ile inşa edilen Aile Evi, ihtiyaç sahibi olan kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında hiç bir ücret ödemeksizin konaklama, mutfak ve banyo hizmeti sağlıyor. Aile Evi 2 adet tek kişilik, 12 adet çift kişilik odaları ile 14 odadan oluşuyor. Aile Evi’nde kalan hasta çocuklar için bir oyun odası, bilgisayar odası ve oyun bahçesi bulunuyor. Bütün odalarda banyo, buzdolabı, televizyon ve klima olan mekânda, misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, ortak alan bir mutfak ve

çamaşırhane de hizmet veriyor.  “Aile Evi projesi” ile gıda, giyecek gibi yardımların yanında hem çocuklar hem de ebeveynleri için psiko-sosyal destek hizmeti de verilerek bu zorlu süreçte ailelerin yanında oluyor. “Aile Evi” çalışmalarının en öncelikli hedefi projenin genişletilerek daha çok aileye ulaşılması.

 

 

Paylaş: